Lemken ploegen

Nu het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de akkerbouw onder druk staat, krijgt het gebruik van de ploeg een steeds grotere rol van betekenis. Vooral als alternatief voor het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen en ter bestrijding van onkruid dat resistent is geworden voor werkzame stoffen, valt de keuze bij steeds meer landbouwers op de ploeg. Daarnaast kan een kerende bewerking worden ingezet ter voorkoming van plantenziekten en om muizen en andere
plagen tegen te gaan. Bovendien laat de ploeg een schoon oppervlak van akkers zonder oogstresten en onkruid achter. Dit zorgt voor optimale omstandigheden voor de start van een nieuw gewas. Om die reden is er tot op heden nog geen duurzaam alternatief voor de ploeg. Zo blijkt bijvoorbeeld uit tal van onderzoeken dat de ploeg door het gericht openbreken en luchtig maken van de ruimte voor de hoofdwortel bij uitstek
geschikt is voor een optimale ontwikkeling van de koolzaadwortel. Het vormt de basis voor duurzame en hoge opbrengsten.

De generatie aanbouwploegen Juwel M van LEMKEN combineert gebruikszekerheid en bedieningscomfort enerzijds met een uitstekende werkkwaliteit.
De Juwel-ploegen beschikken over uitgebreide uitrustingskenmerken en veelzijdige toebehoren, zodat het voor elke landbouwer en loonwerker
mogelijk is de juiste ploeg en toebehoren voor zijn of haar wensen samen te stellen. Hierbij horen talrijke opties zoals de keuze van schaarafstand, framehoogte, trapsgewijs of traploos instelbare werkbreedte en mechanische of hydraulische systemen voor overbelastingsbeveiliging.

Ik wil meer weten over Lemken ploegen