Carré SARCLERSE wiedeg

Rijenonafhankelijke en gewasvriendelijke volveldse onkruidbestrijding wordt mogelijk met de Carré SARCLERSE wiedeg. Door de vibrerende eggetanden wordt de structuur van het bodemoppervlak licht bewerkt en worden jonge onkruidscheuten met wortel en al verwijderd. De werkdiepte varieert van 1 tot 2,5 cm.

De voordelen van de Carré SARCLERSE wiedeg:

  • Vroege opwarming van de bodem zorgt voor een snelle opkomst van het gewas en dus een goede onderdrukking van onkruid
  • Breekt korsten en verslemping zodat de ontwikkeling van planten wordt geoptimaliseerd
  • Een betrouwbaar alternatief voor chemische onkruidbestrijding
  • Regulering van de waterbalans (onderbreking capillaire werking)
  • Bevordering van het kiemproces
  • Het robuuste ontwerp garandeert een lange levensduur tegen de laagste onderhoudskosten

Ik wil meer weten over Carré SARCLERSE wiedeg