MVO

Duurzaamheid

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN 

Het bewustzijn van de eindigheid van fossiele brandstoffen en het welzijn van de planeet is hoog. De duurzaamheidsdoelstellingen voor u, ons en vele anderen worden met de dag ambitieuzer. Hetzelfde geldt voor onze machines.

(Agrarische) bedrijven zijn voortdurend op zoek naar efficiëntere werkwijzen om zowel kosten als het milieu te sparen middels precisielandbouw. Kraakman is binnen het John Deere dealernetwerk vooruitstrevend met het autonoom laten rijden van maaimachines. Kraakman en onderaannemers vormen bij deze complexe systemen de schakel tussen de producenten van de modernste machine op de markt en u, de klant. 

Daarnaast is bedrijfsbreed duurzaamheid een belangrijk thema. Door de aard van ons bedrijf en onze klanten. De bedrijfsvoering is een samenspel tussen de 3 P’s: People, Planet en Profit.

Sociale werkplekken – Een specifieke groep binnen de samenleving heeft een interesse in de machines uit het assortiment. Hieronder vallen ook de mindervaliden. Zij worden met enige regelmaat, persoonlijk dan wel via samenwerkingen met sociale werkplaatsen, benaderd om (permanente) werkzaamheden uit te voeren passend bij het persoonlijke handelsniveau. Hiermee creëren we een stabiele werksituatie en is er aandacht voor het welzijn en de ontwikkeling van alle medewerkers.  

Social return – geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer een kans. Bij vacatures krijgen deze kandidaten ook een kans. Afhankelijk van hun persoonlijke interesse, kennis en ervaring worden de kandidaten geselecteerd.

Wervings- en personeelsbeleid –  Iedereen heeft gelijke kansen bij Kraakman. Wij zoeken actief de samenwerking op met verschillende partijen, zodat wij ook de doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt bereiken.

Opleiding – is een jaarlijks herhalend programma. Opleidingen worden gegeven door erkende instituten zoals MBO en HBO instellingen, maar ook door leveranciers. De opleidingen door leveranciers zijn product gebonden en geven de cursist meer diepgang tot de materie doordat hier veel praktijkzaken worden besproken. Hierdoor is de monteur of vertegenwoordiger in staat slimmer en efficiënter te repareren en adviseren. Er is periodiek horizontaal overleg waardoor alle divisies binnen de vestigingen op het zelfde niveau werken en men kan leren van elkaars ervaringen. Tevens vindt er intensieve opleiding plaats door ‘coaching on the job’. Kraakman en haar onderaannemers zijn al meer dan 10 jaar door de SBB, Kenteq en Fedecom Academy een erkend leerbedrijf.

Gebruikerstrainingen – Omdat onze medewerkers constant bijgeschoold worden, zijn ze uitstekend in staat om u te adviseren. Hierbij kan gedacht worden aan clinics over brandstofbesparing, trainingen over precisielandbouw of het verwerken van data die vrijkomt uit de machines.

PEOPLE

MVO- people

PLANET

MVO-milieu

Duurzame bedrijfsvoering – leidt tot werken met veel respect voor het milieu. Onze branche, werkt in en is afhankelijk van, “onze natuur”. Bij nieuwe investeringen of vervangingen wordt er geïnvesteerd in een duurzame vorm van energieopwekking of energie zuinige installaties. Voorbeelden zijn zonnepanelen op de nieuwbouwpanden, verwarming door aardwarmte en LED verlichting. Tevens is er een energiescan uitgevoerd waaruit verschillende adviezen zijn gekomen en geëffectueerd. Het wagenpark en transportmaterieel worden uitgerust met de meest duurzame klasse. Echter gaat er niets boven het simpelweg niet verbruiken van energie. Nieuwe panden worden daarom bewust voorzien van voldoende natuurlijk daglicht. Daarnaast draagt dit positief bij aan het welzijn van de medewerker. Tevens worden werkruimtes voorzien van voldoende frisse buitenlucht om zo het gebruik van elektrische installaties te verminderen. Kortom, alle keuzes die bedrijfsbreed worden gemaakt zijn bewust energie- en dus CO2-besparend.

Afval – Het afval wordt zo veel mogelijk beperkt. Er is bewust gekozen om te werken met uitwasbare overalls en poetsdoeken. 85% van het totale afval wordt gerecycled door de samenwerking met de afvaldiensten. De afvalstromen worden voor zover mogelijk geminimaliseerd en wordt gescheiden naar verschillende stromen zoals papier en karton, bedrijfsaval, spuitbussen, accu’s, ijzer, etc. Hierdoor kan de afvalverwerker de transitie maken naar grondstoffenleverancier. Met geavanceerde sorteerlijnen en wasinstallaties worden steeds meer waardevolle materialen uit het bedrijfsafval gehaald en krijgen deze een herbestemming.

Circulaire economie – Defecte machines worden gerepareerd. Indien reparatie geen mogelijkheid is, worden ze gedemonteerd om intacte en werkende delen opnieuw te gebruiken. De resterende delen worden als oud ijzer ingezameld en verkocht om een nieuwe bestemming te krijgen in de vorm van grondstof. Tevens kent John Deere het Reman programma “Remanufactured Parts & Components”. Hiermee krijgen onderdelen een tweede leven, voorzien van verlengde garantie. Deze onderdelen hebben een gereduceerde verkoopprijs ten opzichte van nieuwe onderdelen. Dit draagt bij aan de circulaire economie.

Goede financiële resultaten zijn de basis voor een gezonde bedrijfsvoering en continuïteit van de onderneming. Kraakman en onderaannemers zoeken continue de balans tussen enerzijds gezonde financiële resultaten en anderzijds investeren in onder andere duurzame inzetbaarheid van mensen, opleiding en training van mensen en innovatie (op het gebied van precisielandbouw).

VEILIGHEID 

De veiligheid staat voorop. Dit geldt voor af te leveren machines en de eigen organisatie. Al jaren zijn Kraakman en onderaannemers VCA- en VA-gecertificeerd. VCA staat voor veilig werken, gezondheid en milieu. In dit kader vinden er periodiek toolboxmeetings plaats waarin deze aspecten worden behandeld. VA-Keur is de periodieke veiligheidskeuring voor arbeidsmiddelen. Kraakman vindt het belangrijk dat machines bij klanten een VA-keur hebben. De VA-keur is ISO27001 gecertificeerd.

PROFIT

MVO - profit